Zástup dítěte


Registrace

V případě, že jste se registrovali již loni, váš účet je stále platný. Pokračujte prosím přihlášením ke svému účtu: Přihlásit se (odkaz taktéž vpravo nahoře)
Registrace je možná od 30.6.2021
* - povinné údaje

*Jméno dítěte: *příjmení:
*Datum narození: dd.mm.rrrr
*Bydliště (pouze obec):
*Zástupce jméno: *příjmení:
*Telefon: *e-mail:
*Přihlašovací jméno:
*Heslo:
*Beru na vědomí, že akce je dobrovolná a do okamžiku příchodu na akci a od okamžiku odchodu z akce jsem za dítě plně právně odpovědný.
*Vyplněním registrace a aktivací přes e-mail souhlasím, že statutární město Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ 00297313, jako správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem a po dobu zpracování nezbytnou pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
*Dále beru na vědomí, že na akcích se pořizují anonymizované fotografie a videozáznamy pro účely dokumentace, reportáží a prezentace Prázdnin v 3nci na webových stránkách, facebooku správce a ostatních médiích.
*Beru na vědomí aktuální mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR pro účast na hromadných akcích s tím, že pro vstup registrovaného školáka na celoměstskou akci Prázdniny v 3nci je vyžadováno:
  • doložení negativního testu před každou navštívenou akcí (PCR vyšetření ne starší 7 dní nebo POC test ne starší 72 hodin na přítomnost visu SARS-CoV-2 s negativním výsledkem) nebo
  • doložení dokladu o prodělání onemocnění covid 19 ne starší 180 dní,
*V případě, že registrovaného školáka nemohu vybavit výše uvedeným, souhlasím se sebetestováním svého dítěte na místě akce (testovací sady zajistí organizátor v případě, že dítě nevybavím vlastním testem v originálním balení).
*Prohlašuji, že mnou registrované dítě/děti nevykazuje příznaky infekce covid-19 (např. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu apod.), a že nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření.
*Já, zákonný zástupce/ručitel prohlašuji, že všechny údaje mnou vyplněné jsou pravdivé a úplné.
Kontakt: tel. 558 306 195