Co jsou Prázdniny v 3nci?

Prázdniny v 3nci je celoprázdninový program pro děti školního věku, které tráví prázdniny
nebo jejich část 
ve městě.

Prázdniny organizuje město Třinec společně se svými příspěvkovými a dalšími neziskovými organizacemi
ve městě. Na letní prázdniny jsou připraveny hry, soutěže, sportování, objevování nebo promítání v kině. Zkrátka báječná nabídka, jak aktivně trávit volný čas v Třinci.

Na letošní 17. ročník prázdnin je připraveno celkem 33 skvělých prázdninových dní!

Všechny prázdninové akce jsou pouze pro děti registrované do programu. Akce jsou zdarma. Program akcí se všemi podrobnými informacemi najdete zde v on-line programu nebo heslovitě v letošní, nové prázdninové skládačce. 

PRAVIDLA PRO ÚČAST

Pro koho je akce určená?

Připravený program je určen výhradně pro školáky prvních až devátých tříd základních škol. Registrovat lze dítě s datem narození do 31.08.2014 a starší (registrace dítěte v loňském roce je platná i pro letošní rok).

 

Jak se zapojit?

Do programu je nutné dítě předem zaregistrovat. To musí provést zákonný zástupce nebo ručitel (zodpovědná dospělá osoba).
Zákonný zástupce/ručitel zaregistruje dítě prostřednictvím tohoto on-line formuláře.
Následně obdrží potvrzovací e-mail s aktivačním odkazem. Po potvrzení aktivace v e-mailu je registrace dokončena. Pomocí přihlašovacích údajů obdržených při registraci pak bude možné zapisovat dítě na jednotlivé akce programu.

Registrovat děti do programu je možné od 30.06.2021.

 

 Prokázání splnění podmínek účasti na akci

Podmínkou účasti na akci je registrace školáka zákonným zástupcem a dodržení všech nařízení ministerstva zdravotnictví (MZ), což v současné době znamená, že před každou akcí se registrovaný školák bude muset prokázat negativním testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, případně na místě konání akce podstoupí preventivní antigenní sebetest na přítomnost viru SARS-CoV-2  s negativním výsledkem (testovací sady zajistí organizátor akce na každé akci! - zdarma).

Nebo registrovaný školák doloží písemné certifikované potvrzení, že prodělal onemocnění covid-19  a uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného  opatření MZ  více než 180 dní (čestné prohlášení rodiče/zákonného zástupce nelze akceptovat).

Bez tohoto prokázání nebude registrovanému školákovi umožněno účastnit se akce.

Děti si na akce donesou ochranu úst dle nařízení MZ.

 

Pravidla přihlašování na vybrané akce

Na jednotlivé akce je omezena kapacita účastníků. Počet zaregistrovaných školáků na akci je omezen dle doporučení organizátorůVýjimkou je slavnostní zahájení, a promítání pohádky v kině Kosmos. Všechny akce proběhnou v souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví ČR, podrobnosti budou aktualizovány průběžně u jednotlivých akcí. 

Proto je nutné se zvlášť přihlašovat na jednotlivé akce během prázdnin. Přihlašovat děti na akce lze pouze on-line na těchto stránkách --> zapsat dítě na akci.

Dítě lze zapsat na max. 5 akce předem.

Na rezervovanou akci je dítě povinno dojít. Pokud se nebude moci akce zúčastnit, je nutné ho odhlásit, a to nejpozději do 20.00 hodiny před dnem samotné akce. Pokud dítě nebude z akce včas odhlášeno, bude sankcionováno.

 

Sankce za nedodržení pravidla přihlašování:

  • V případě, že dítě nepřijde na předem zarezervovanou akci, dostává pomyslný 1 černý bod a další přihlášení bude možné už jen na dvě akce.
  • Za dvě neodhlášené neúčasti jsou 2 černé body a možnost přihlášení bude omezena jen na jednu akci.
  • Za tři neodhlášené neúčasti jsou 3 černé body a není možnost přihlášení na akce do konce měsíce.

Bezpečnostní opatření

1.   Hlavní organizátor je oprávněn v době konání akce přijmout veškerá bezpečnostní opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a v té době platnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.

2.   Po celou dobu trvání akce je zákonný zástupce/ručitel registrovaného dítěte/školáka povinen neprodleně ohlásit hlavnímu organizátorovi akce jakoukoli změnu zdravotního stavu dítěte.

3.   V případě, že registrované dítě bude vykazovat jakékoliv klinické příznaky onemocnění, je organizátor akce oprávněn poslat registrované dítě domů.

4.   Hlavní organizátor je oprávněn v případě zhoršení epidemiologické situace, či jiných okolností souvisejících s COVID-19, kdykoli celoměstskou akci Prázdniny v 3nci ukončit.

 

Účast na akci

Na první akci, kterou registrovaný školák navštíví, dostane prázdninovou skládačku s programem a prvních 60 registrovaných dětí obdrží malý dáreček.

Program ke stažení zde

Prázdninovou skládačku „PROGRAM“ je nutné přinést na každou akci, slouží jako vstupenka.

 

Aktuální informace

Všechny informace a aktuality o celoměstské akci Prázdniny v 3nci 2021 můžete průběžně sledovat také na  facebook.com/prazdniny.v3nci.

 

 

 

Kontakt: tel. 558 306 195